Συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας, Πολωνία

Περισσότερες από 100 αποστολές Νεολαίας και Γενικοί Διευθυντές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατύπωσαν από κοινού συστάσεις  για την κινητικότητα και τη συνεργασία νέων από την ΕΕ, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Καυκάσου. Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο εγκαινιάστηκε επίσης μια διαφορετική περίοδος για το δομημένο διάλογο, την κατ’ όνομα συμμετοχή νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη.

Διαβάστε τις συστάσεις, βρείτε περισσότερα στοιχεία για τα κίνητρα των νέων, την αναγνώριση της διεθνούς συνεργασίας νέων και αποκτείστε πρόσβαση σε πληροφορίες στο:
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Joint_recommendations_-_Polish_Presidency_EU-Youth_Conference.pdf

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.