Σχεδίασε πόστερ για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη!

Σχεδίασε πόστερ για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους νέους καλλιτέχνες, που γεννήθηκαν μετά το 1985, να σχεδιάσουν ένα ξεχωριστό πόστερ για την οδική ασφάλεια για πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

Χρησιμοποιώντας όποια τεχνική προτιμούν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν πόστερ για τη προώθηση της Ευρωπαϊκής δράσης για την οδική ασφάλεια σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Το νικητήριο πόστερ θα συμβάλλει στην προώθηση του μηνύματος της υπεύθυνης οδήγησης μεταξύ των νέων, μιας από τις πιο τρωτές ομάδες στους Ευρωπαϊκούς δρόμους.

Μάθετε περισσότερα για τα βραβεία και άλλες πληροφορίες στο:

http://www.youngartists4roadsafety.eu

Επισκεφθείτε τη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook:

http://www.facebook.com/youngartists4roadsafety

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.