Την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου συναντήθηκαν 45 άτομα από 7 ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και Τουρκία, στο Peseckendorf της Γερμανίας,…