praxis grece ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα εγκεκριμένα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων μέσω της ΠΡΑΞΙΣ? Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας και ελπίζουμε αυτή η εμπειρία να σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διασκεδαστική.
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων;

Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα των Νέων σε όλη την Ευρώπη και επιδοτούνται από το πρόγραμμα “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προγράμματα, τα οποία έχουν συνήθως συγκεκριμένη θεματολογία, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση κ.α., έχουν διάρκεια από 5 έως 21 ημέρες και σε αυτά συμμετέχουν Νέοι και Νέες (20 έως 60 ανάλογα με το πρόγραμμα) από 4-10 διαφορετικές χώρες.
Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά, των οποίων απαιτείται μια βασική γνώση.
Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής, όπως σεμινάρια, workshops , intercultural games , simulation debates, performances, discussions, team buildings activities κ.α.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα.
Travel
Contribution to the travel costs of participants, from their place of origin to the venue of the activity and return.
Travel costs – Reimburse of the travel tickets will be done according to the rules of the «Erasmus+» programme based on distance calculation and at receipt of original documents.
(Distance band calculator for Training Costs & Seminars: 100-499 km = 180 euro, 500-1999 km = 275 euro, 2000-2999 km = 360 euro, 3000-3999 km = 530 euro, 4000-7999 km = 820 euro) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Distance band calculator for YOUTH EXCHANGES For Youth exchanges:
For travel distances between 10 and 99KM: 20 EUR per participant
For travel distances between 100 and 499 KM: 80 EUR per participant
For travel distances between 500 and 1999 KM: 170 EUR per participant
For travel distances between 2000 and 2999 KM: 270 EUR per participant
For travel distances between 3000 and 3999 KM: 400 EUR per participant
For travel distances between 4000 and 7999 KM: 620 EUR per participant

Η αποπληρωμή των εισιτήριων γίνεται βάσει των κανόνων του προγράμματος «Erasmus+». Oι συμμετέχοντες καταβάλλουν , εάν χρειάζεται, το επιπλέον κόστος αναλόγως της χιλιομετρικής απόστασης του τόπου υλοποίησης του προγράμματος.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα, τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, αλλά και τις διαδικασίες για την προετοιμασία του ταξιδιού.

Κάθε εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων, στο
οποίο είναι εταίρος συνεργαζόμενος φορέας η ΠΡΑΞΙΣ, βρίσκεται αναρτημένο με όλες τις σχετικές πληροφορίες:
στην ιστοσελίδα της ΠΡΑΞΙΣ, www.praxisgreece.com
και στο blog : www.vins2010.blogspot.com
και στο facebook www.facebook.com/praxis.greece

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα ηλικιακά όρια, όπως
ορίζονται από κάθε πρόγραμμα και όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη
της ΠΡΑΞΙΣ (η εγγραφή μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με
τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του εμαιλ της ΠΡΑΞΙΣ praxis@praxisgreece.com ).
Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής για το
πρόγραμμα που επιθυμεί και την αποστέλλει στο praxis@praxisgreece.com
μαζί με σκαναρισμένη την Α.Δ.Τ. ή το διαβατήριό του.

https://praxisgreece.com/wp-content/uploads/2011/09/3.pngΜερικές ημέρες μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η ΠΡΑΞΙΣ ενημερώνει όσους επιλέχθηκαν για τα επόμενα βήματα, λαμβάνοντας υπόψιν τα τυπικά
κριτήρια του προγράμματος (ηλικιακά όρια κ.α.), τα ατομικά κίνητρα συμμετοχής.
Προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα, καθώς και σε όσους προέρχονται από την περιφέρεια, από ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές.

Όσοι επιλεχθούν για κάποιο πρόγραμμα, συμπληρώνουν και
αποστέλλουν στο praxis@praxisgreece.com τη σχετική υπεύθυνη
δήλωση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και προχωρούν στην
έκδοση εισιτηρίων, αφού έρθουν σε επικοινωνία και με τον leader
της ελληνικής αποστολής PRAXIS.

Οικονομικά θέματα

Στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων
καλύπτονται:
– το 100% διαμονής
– το 100% της διατροφής και
– το κόστος των μετακινήσεων (όπως εξηγήσαμε παραπάνω: Distance band calculator).
Ο/Η Κάθε συμμετέχων/ουσα, φροντίζει για την έκδοσή του εισιτηρίου του/της και ενημερώνει σχετικά τους διοργανωτές. Σε συνεννόηση μεταξύ τους οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα μπορούν να κανονίσουν κοινή ώρα αναχώρησης, ώστε να φύγουν όλοι μαζί σαν ομάδα.

Προσοχή: δεν αγοράζετε εισιτήρια, παρά μόνο εφόσον λάβετε
γραπτή ενημέρωση (e-mail) από τους διοργανωτές ότι συμφωνούν
με τις ώρες πτήσεις.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και με δεδομένο ότι έχετε
συμμετάσχει σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του
http://www.eds-fundacja.pl/00/news2011/088/004.jpgπρογράμματος, παίρνετε πίσω το travel reimbursement των εισιτηρίων. Το ποσό αυτό
σας καταβάλλεται σε μετρητά ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό σας
λογαριασμό -σε συνεννόηση με τους διοργανωτές-, εφόσον τους
έχετε παρουσιάσει όλα τα σχετικά παραστατικά (αποδείξεις –
αποκόμματα εισιτηρίων, boarding passes κτλ).
Για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι
εγγεγραμμένο μέλος της ΠΡΑΞΙΣ, καταβάλλοντας την
ετήσια συνδρομή του (20€).
Το κόστος συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα είναι 30€. Τα ποσά αυτά, που χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου για τις διαχειριστικές δαπάνες της ΠΡΑΞΙΣ
(ιστοσελίδα, γραφικές ύλες, ταχυδρομικά τέλη,courier, τηλεφωνικές επικοινωνίες κ.α.), κατατίθενται στον λογαριασμό της ΠΡΑΞΙΣ – (πληροφορίες δίνονται με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος του συμμετέχοντα νέου/ας στο πρόγραμμα και με την έναρξη της προετοιμασίας ).

Checklist

Πριν το ταξίδι
-Έγινα μέλος της ΠΡΑΞΙΣ στέλνοντας τη σχετική αίτηση μέλους
στο praxis@praxisgreece.com
-Έχω καταβάλλει την ετήσια συνδρομή και τη συμμετοχή ταξιδιού.
-Έστειλα την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή μου το πρόγραμμα
-Προσέχω αν χρειάζομαι διαβατήριο ή Α.Δ.Τ. (με λατινικούς χαρακτήρες)
-Φροντίζω για την ατομική μου ασφάλιση για το ταξίδι.(Insurance should be organized by the participants themselves.)
– Εκδίδω την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας:EUROPEAN INSURANCE CARD από τον ασφαλιστικό μου ταμείο (Δίνεται ΔΩΡΕΑΝ με μια αίτηση σε κάθε ασφαλιζόμενο)
-Έλαβα διαφημιστικό – ενημερωτικό υλικό της ΠΡΑΞΙΣ
-Παίρνω κάποια χαρακτηριστικά εθνικά προϊόντα για το intercultural
night (ούζο, ελιές, λουκούμια, χαλβά, φέτα, παστελι, κάποια ελληνική σημαία, αφίσα ή κάτι άλλο)
-Επικοινωνώ με τον leader της ΠΡΑΞΙΣ και τα άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής
-Συμμετέχω στις συναντήσεις προετοιμασίας της Ελληνικής ομάδας ΠΡΑΞΙΣ, του προγράμματος (με τον προσφορότερο τρόπο (e-meetings, ή skype, ή facebook ή κανονικές συναντήσεις …).
-Δεν ξεχνάω το διαβατήριο ή την Α.Δ.Τ. μου
-Φυλάω όλα τα εισιτήρια, τις αποδείξεις και τα boarding passes.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Φυλάω όλα τα εισιτήρια, τις αποδείξεις και τα boarding passes
Έχω μαζί μου την Α.Δ.Τ. ή το διαβατήριό μου και τα χρήματά μου
Συμμετέχω σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του
προγράμματος
https://praxisgreece.com/wp-content/uploads/2011/09/foto-berlin-1.jpgΈχω μαζί μου τα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών
Ζητάω από τους διοργανωτές τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης της συγκεκριμένης χώρας (για περίπτωση που είμαι εκτός ξενοδοχείου αργά το βράδυ κτλ)
Σημειώνω τα e-mails και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων
από τους φορείς των άλλων χωρών
Τραβάω φωτογραφίες από τις δράσεις του προγράμματος

Μετά την επιστροφή
Βγάζω φωτοτυπίες τα εισιτήρια και τα boarding passes σε περίπτωση
που χαθούν τα πρωτότυπα
Στέλνω τα πρωτότυπα εισιτήρια και τα boarding passes στους
διοργανωτές
Γράφω την αξιολόγηση του προγράμματος για την ΠΡΑΞΙΣ
Στέλνω την αξιολόγηση και 5 φωτογραφίες στο praxis@praxisgreece.com
Στέλνω τα e-mails και τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων φορέων στο
praxis@praxisgreece.com
Κρατάω επαφή με τους συμμετέχοντες από Ελλάδα και εξωτερικό για
μελλοντικές συνεργασίες.
Γίνομαι πολλαπλασιαστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νεολαίας

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.