Διαγωνισμός βίντεο

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Πρόκληση Βίντεο Επιτροπή διοργανώνει μια πρόκληση βίντεο για την τόνωση της δημιουργικότητας και βίντεο με τη χρήση της κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα είναι “Να είστε δημιουργικοί και να μας δείξει τι σημαίνει η Ευρώπη για εσάς!».
Η έκδοση 2012 αναφέρεται στο “Ευρωπαϊκό έτος 2012 για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και ενθαρρύνει γενιές για να πάρει μαζί για να υποβάλουν σχέδια που απεικονίζουν Ευρωπαϊκή γενεών απόψεις.

Η πρόκληση είναι ανοιχτή για τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 18 έως 30 που είναι για την παραγωγή ενός βίντεο που δείχνει τις αντιλήψεις τους για μια διαγενεακή Ευρώπη.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και το βίντεο  μπορεί να υποβληθεί  στο σχετικό ιστοχώρο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου 2012. Τα βραβεία (2.000 με 5.000 ευρώ) θα απονεμηθούν  σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Μαρτίου 2012.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/terms-and-conditions.html

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.