Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Πρόκληση Βίντεο Επιτροπή διοργανώνει μια πρόκληση βίντεο για την τόνωση της δημιουργικότητας και βίντεο με τη χρήση…