Ευρωπαϊκή Ένωση. Στιγμιότυπα της ζωής σας Φείτε την φωτογραφίας σας να εμφανίζεται στην αφίσα της Δανικής προεδρίας της ΕΕ το 2012. Πώς να συμμετέχετε…