Άτομα που γεννήθηκαν το 1992 μπορούν να υποβάλουν βίντεο, φωτογραφίες, κόμικς, εκθέσεις ή εφαρμογές "έξυπνων τηλεφώνων" με θέμα την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και τι…