Καμπάνια ευαισθητοποιήσης θα πραγματοποιήσει η Πραξις με τους Ευρωπαίους εθελοντές της , Ola Grabowska ,Kirils Stasevics,Patri Gutierrez,και Mentoring την Μαρία Εμμανουηλίδου Mcs μέσω του www.rodonfm.net.Παραλληλα θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιειθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορείας των Σερρών.

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved