Η πολιτιστική πολυμορφία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη.


H PRaxis θα συμμετέχει με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής καμπάνας στους φίλους και συνεργάτες και την παραγωγή 2 ωρών στο www.rodonfm.net στις 22-5-12 ώρα 12.00-14.00 από τους

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για το Διάλογο και την Ανάπτυξη, που διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2002 και γιορτάζεται στις 21 Μαΐου. Παρέχει την ευκαιρία για κινητοποίηση εκ μέρους όλων των παραγόντων (κυβερνήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, των κοινοτήτων, της πολιτιστικής επαγγελματίες) να προωθήσει τον πολιτισμό στην ποικιλομορφία της και σε όλες τις μορφές της: υλική και άυλη κληρονομιά, δημιουργικές βιομηχανίες, αγαθών και υπηρεσιών.

Η εμπειρία δείχνει ότι το μοντέλο αποτελεσματικής ανάπτυξης είναι εκείνο που ενσωματώνει πραγματικά τοπικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ώστε να προκαλείται η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων.

Η Irina Bokova, Γενική Διευθύντρια στο
Μήνυμα για την Ημέρα της Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας 2012

Την ημέρα αυτή, η UNESCO υπογραμμίζει την ανάγκη για την καταπολέμηση των ανισορροπιών που υπάρχουν μεταξύ των παγκόσμιων ανταλλαγών πολιτιστικών αγαθών, και τονίζει τη σημασία της διατήρησης των πιο ευάλωτων πολιτισμών του κόσμου, μαζί με την ανάγκη για την πολιτιστική πολιτική και τα διαρθρωτικά μέτρα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τονίζει επίσης τη σημασία του να γνωρίζει την αξία της πολιτιστικής πολυμορφίας σε όλες τις γλώσσες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εθνικές πολιτιστικές πολιτικές που αναγνωρίζουν τη συμβολή της παραδοσιακής γνώσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση των φυσικών πόρων, η οποία ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ της σύγχρονης επιστήμης και την τοπική γνώση.
Η PRAXIS θα πραγματοποιήσει με τους ευρωπαίους εθελοντές Ola Grabowska ,Kirils Stasevics,Patri Gutierrez,Katia Siebert 2ωρη ραδιοφωνική εκπομπή www.rodonfm.net παρουσιάζοντας μουσική από όλο τον κόσμο από επιλογές που έκαναν με συνεργαζόμενους φορείς της PRAXIS και του Ομίλου Σερρών για UNESCO
Ταυτόχρονα θα βγαίνει στα site των φορέων, Μέσα από τα κοινωνικά media θα προωθεί το μήνυμα της ημέρας μια και θα αναλυθεί από τους συντελεστές το θέμα της ημέρας όπως ακριβώς προτείνει οη UNESCO

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.