Το θέμα για την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος για το 2012 είναι η *Πράσινη οικονομία: περιλαμβάνει και εσένα; * Προφανώς, υπάρχουν δύο μέρη σε…