Συμμετοχή στην Εβδομάδα *Καλωσορίσματος Φοιτητών 2012 * *25 χρόνια  πρωτοκόλλου του Κιότο* και "Τα βράδια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα είναι μαγικά! Το πρωί…