Για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που συμμετέχουν με αποφασιστικότητα στην *Παγκόσμια ημέρα του AIDS λέμε: "το αίμα σας, ο ιδρώτα σας και τα δάκρυα…