Ο γενικός στόχος του προγράμματος της UNESCO για τη Διεθνή Μετανάστευση είναι η προώθηση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και…