Παγκόσμια Ημέρα Υπηρεσίας των Νέων

< Παγκόσμια Ημέρα Υπηρεσίας των Νέων
http://www.gysd.org/
Δείξτε την υποστήριξή σας για τη νεολαία αλλάζει τον κόσμο!

Σήμερα αναγνωρίζεται από όλους η καθοριστική σημασία της συνεισφοράς των νέων με ιδέες και προτάσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, κύρια με αφετηρία το χώρο που ζουν, σπουδάζουν ή εργάζονται.

Η παγκόσμια δράση Global Youth Service Day στις 26-28 Απριλίου έχει στόχο ακριβώς να φέρει στο προσκήνιο αυτές τις ιδέες και να τις προβάλλει επαρκώς ώστε να τύχουν τις απαιτούμενης προσοχής σε εθνικό αλλά και ενδεχόμενα σε διεθνές επίπεδο
Νέοι από 5-25 χρόνων καλούνται, μέχρι την 1η Απριλίου, να συμμετάσχουν με ιδέες και προτάσεις για υλοποίηση δράσεων που καλύπτουν τοπικές εφαρμογές κοινωνικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, αειφόρας ανάπτυξης & οικολογικών εγχειρημάτων στην πράξη.
Το 3ήμερο πριν από τη Μ. Εβδομάδα θα παρουσιαστούν ιδέες που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται ή και σχέδια προτάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα δίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στους νέους της περιοχής να καταθέσουν τα δικά τους σχέδια και καινοτόμες προτάσεις.
Μέχρι και τις 10 Μαρτίου ωστόσο, υπάρχει μια πρόσθετη ευκαιρία: Να υποβληθούν, σε συνεννόηση με τους εθνικούς εκπροσώπους προτάσεις που θα διεκδικήσουν μια συμβολική υποστήριξη 500 δολαρίων εφόσον αξιολογηθεί το περιεχόμενό τους ενδιαφέρον. στην ακόλουθη διεύθυνση www.gysd.org
Στο μεγαλύτερο στην κατηγορία του γεγονός σε παγκόσμια κλίμακα από το 1988, χιλιάδες νέοι παρουσιάζουν προτάσεις που σχεδίασαν και υλοποίησαν για να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητάς τους

Για περισσότερες διευκρινίσεις, υποστήριξη και εμπλουτισμό προτάσεων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ο εκπρόσωπος Ελλάδας, Ανδρέας Ανδρεόπουλος 6977967491, πρόεδρος του Μήτις Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης, μοναδικός Διαπιστευμένος Παρατηρητής από την Ελλάδα στον ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)
Εγγραφείτε εδώ: http://www.gysd.org/?recruiter_id=10364
http://www.gysd.org/p>Δείξτε την υποστήριξή σας για τη νεολαία αλλάζει τον κόσμο!

Σήμερα αναγνωρίζεται από όλους η καθοριστική σημασία της συνεισφοράς των νέων με ιδέες και προτάσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, κύρια με αφετηρία το χώρο που ζουν, σπουδάζουν ή εργάζονται.

Η παγκόσμια δράση Global Youth Service Day στις 26-28 Απριλίου έχει στόχο ακριβώς να φέρει στο προσκήνιο  αυτές τις ιδέες και να τις προβάλλει επαρκώς ώστε να τύχουν τις απαιτούμενης προσοχής σε εθνικό αλλά και ενδεχόμενα σε διεθνές επίπεδο

Νέοι από 5-25 χρόνων καλούνται, μέχρι την 1η Απριλίου, να συμμετάσχουν με ιδέες και προτάσεις για υλοποίηση δράσεων που καλύπτουν τοπικές εφαρμογές κοινωνικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, αειφόρας ανάπτυξης & οικολογικών εγχειρημάτων στην πράξη.

Το 3ήμερο πριν από τη Μ. Εβδομάδα θα παρουσιαστούν ιδέες που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται ή και σχέδια προτάσεων που πρόκειται να  υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα δίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στους νέους της περιοχής να καταθέσουν τα δικά τους σχέδια και καινοτόμες προτάσεις.

Μέχρι και τις 10 Μαρτίου ωστόσο, υπάρχει μια πρόσθετη ευκαιρία: Να υποβληθούν, σε συνεννόηση με τους εθνικούς εκπροσώπους προτάσεις που θα διεκδικήσουν μια συμβολική υποστήριξη 500 δολαρίων εφόσον αξιολογηθεί το περιεχόμενό τους ενδιαφέρον. στην ακόλουθη διεύθυνση  www.gysd.org

Στο μεγαλύτερο στην κατηγορία του γεγονός σε παγκόσμια κλίμακα από το 1988, χιλιάδες νέοι παρουσιάζουν προτάσεις που σχεδίασαν και υλοποίησαν για να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητάς τους

Για περισσότερες διευκρινίσεις, υποστήριξη και εμπλουτισμό προτάσεων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ο εκπρόσωπος  Ελλάδας,  Ανδρέας Ανδρεόπουλος 6977967491, πρόεδρος του Μήτις Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης, μοναδικός Διαπιστευμένος Παρατηρητής από την Ελλάδα στον ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)

Εγγραφείτε εδώ: http://www.gysd.org/?recruiter_id=10364

http://www.gysd.org/

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.