Στον Παγκόσμιο εορτασμό *Απρίλιος. Μήνας Αστρονομίας2013* συμμετέχει η ΠΡΑΞΙΣ με τους ευρωπαίους εθελοντές  Marion Tillier Umit Gonen. Nerea Pueyo Sanchez, Αndre Castro Martinez, Jitka…