Για 6η χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας (EYW2013) εορτάζεται σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 26 Μάιου έως 2 Ιούνιος…