Γιατί είναι ο ωκεανός τόσο σημαντικός ? Πως ο ωκεανός απορροφά ενέργεια? Πως ο ωκεανός απορροφά CO2 ? Πως ο ωκεανός επηρεάζει το κλίμα?…