Εκατομμύρια παιδιά προορίζονται να περάσουν από τη ζωή και να μην μάθουν ποτέ να διαβάζουν και να γράφουν Κάθε χρόνο ο αριθμός των ενηλίκων…