*Δεν είναι αρκετό να διδάξουμε στα παιδιά πως να διαβάσουν ,να γράψουν και να μετρούν. Η παιδεία πρέπει να καλλιεργήσει τον αμοιβαίο σεβασμό για…