Πρόσκληση συμμετοχής *Ανταλλαγής Νέων *

Beja, Πορτογαλία , 9 – 15 Νοεμ. 2013
Ονομασία του έργου: PartnEVS
ΤΟΠΟΣ: Beja, Πορτογαλία Αριθμός Συμμετεχόντων: 2 ανά εταίρο
Ηλικία: δεν υπάρχει όριο ηλικίας
Οι συμμετέχοντες χώρες: ESTH, FR, BG, DE, ES, CY, TR, CR, GR, PT

Περίληψη του έργου:
PartnEVS είναι μια Δραστηριότητα ανάπτυξης συμπράξεων που λαμβάνουν χώρα στην Πορτογαλία, στην Νοέμβριος 9 έως 15, που διοργανώθηκε με σκοπό να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βρουν εταίρους για διακρατική συνεργασία και για την ανάπτυξη του έργου για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.
Όταν πρόκειται να μιλήσουμε για την ΕΕΥ, πρέπει να θυμόμαστε τις 3 οργανώσεις που υποστηρίζουν αυτό το έργο: την αποστολή, τη φιλοξενία και το συντονισμό των οργανώσεων.
Οι στόχοι του PartnEVS είναι:
– Ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών των χωρών της ΕΕ σε ένα πνεύμα ανοίγματος?
– Δώστε μια καλύτερη κατανόηση του τι είναι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) είναι?
– Στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ ομοτίμων στο πλαίσιο της ΕΕΥ και να προβληματιστούν σχετικά με τους?
– Δώστε μια ευκαιρία για τους βασικούς παράγοντες για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με την ΕΕΥ?
– Παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την όλη διαδικασία για να βοηθήσει την υλοποίηση των σχεδίων ΕΕΥ?
– Διευκόλυνση της δημιουργίας ενός σχεδίου ΕΕΥ και σταθερών συνεργασιών ποιότητας?
Το έργο αυτό ταιριάζει απόλυτα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, στο βαθμό που «ο στόχος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και την προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.” Επιπλέον, είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, προκειμένου να φέρει περισσότερη κατανόηση και την ειρήνη στον κόσμο στον οποίο ζούμε.
Προϋποθέσεις: Διαμονή, φαγητό και το κόστος του προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω του European Youth Επιτροπή στο πρόγραμμα δράσης (Δράση 4.3).
Τα έξοδα ταξιδίου θα επιστραφεί το 70%.

Poggiardo-Lecce – Ιταλία

1 έως 9 Νοέμβριος 2013
“Να είστε επιχειρηματίας: Σκεφτείτε το αδιανόητο”
Couse ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 4.3. ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων : 3 συμμετέχοντες ανά εταίρο
Οι συμμετέχοντες χώρες: ESTH, GR, RO, PT, TR, PL, IT.
Τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας των νέων είναι πάντα μια πηγή ανησυχίας, λόγω της έντονης ανεργίας έχει επιπτώσεις στις ζωές των νέων ανθρώπων.

Μελέτες των νέων δείχνουν ότι η ανεργία οδηγεί σε μείωση της αυτοεκτίμησης, μειωμένα επίπεδα ευημερίας και συχνά την απομόνωση από τους συμμαθητές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με το σύνθημα ότι «στόχος του κάθε ζωντανό πλάσμα είναι να σπάσει έξω από το κουτί.”

Δημιουργική επιχειρηματικότητα είναι ένα μονοπάτι για την τόνωση της το πνεύμα των νέων της πρωτοβουλίας, την ικανότητά τους να σκέφτονται δημιουργικά και αρχικά, την ετοιμότητά τους να αναλάβουν τον κίνδυνο, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική, πολιτική, κοινωνική ή περιβαλλοντικών στόχων.

Θα διερευνήσει γιατί η δημιουργική σκέψη θεωρείται μια ικανότητα της επιχειρηματικότητας πυρήνα και να ενισχύσει τη δύναμη των συμμετεχόντων ως επιχειρηματίες, αυξάνοντας την ικανότητά τους να σκέφτονται δημιουργικά.

Διάφορες μέθοδοι θα πρέπει να συνδυαστούν για να διερευνήσει τα θέματα: διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, συζητήσεις, δημιουργικές τεχνικές σκέψης, της αυτο-αξιολόγησης των αποθεμάτων, ομάδες προβληματισμού και παρουσιάσεις.

Γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού και δημιουργική στάση και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την πρωτοβουλία, την ενεργό στάση, την ανεξαρτησία και την καινοτομία τόσο στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή, όσο και στην εργασία.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα συμβάλει όχι μόνο στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, αλλά και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ σε όλη την Ευρώπη.

Έργο θα πραγματοποιηθεί στην επαρχία του Σαλέντο της Ιταλίας από 1 έως 9 Νοέμ και συνεπάγονται 4 partecipants από κάθε χώρα

Με τον τρόπο αυτό, θα έχουμε διαπολιτισμική ομάδα που σχηματίζεται από τους νέους που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα (εθνοτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, οικονομικές κλπ) και να τους δώσει την ευκαιρία να σκεφτούν και να μάθουν πώς να “σπάσει έξω από το κουτί» και να αναπτύξουν νέες δημιουργικές πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 1 – 9 Νοεμ 2013

ΠΟΥ: Poggiardo-Lecce – Ιταλία

Κράτη: την Εσθονία, GRECIA, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, PORTOGALLO, Turchia, Πολωνία

Διαμονή και φαγητό: Να οριστεί! Θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες

ΔΙΕΘΝΗΣ NIGHT: Το τελευταίο βράδυ θα υπάρξει μια διάσκεψη στο Palazzo della Cultura σε Poggiardo, με όλες τις τοπικές αρχές, και θα παρουσιάσει το φαγητό σας και κάποια πτυχή του πολιτισμού σας.

Μπορείτε σας παρακαλώ να φέρετε μαζί σας κάποια τρόφιμα και κάποια πράγματα τα χαρακτηριστικά από το χώρο σας;

Σε μια τέτοια περίπτωση θα προετοιμάσει έναν πίνακα με κάποια σνακ / φαγητό από τη χώρα σας και κάποια τουριστικά φυλλάδια ή PPT παρουσίαση, όπως εσείς προτιμάτε.

Για τους Έλληνες, 100% το κόστος Travel: € 400 ανά άτομο (3 συμμετοχές)

Μπορείτε να αγοράσετε το ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ μετά την 1η Σεπτέμβριο!

Μπορείτε να φτάσετε στη Ρόμα και να πάρετε το τρένο για Λέτσε, ή μπορείτε να φτάσετε στο Μπάρι ή το Μπρίντιζι και θα σας στείλουμε ένα, αλλά για να σας πάρει από εκεί.

Λεωφορείο από Μπρίντιζι προς Poggiardo είναι 80 ευρω συνολικά. Θα πληρώσετε μόνο το 30%

Λεωφορείο από Μπάρι προς Poggiardo είναι 160 ευρω συνολικά. Θα πληρώσετε μόνο το 30%

Τσεχική Δημοκρατία,
3 έως 9 Φεβ 2014
TC στην Τσεχική Δημοκρατία, Φεβρουάριος 2014
εκπαίδευση αύτη μάθημα «Αύξηση των ικανοτήτων των νέων εργαζομένων σε νέες μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης”
TC έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 3.2.-02.09.2014.
Από κάθε οργάνωση (2) δύο συμμετέχοντες.
• Τοποθεσία: Ivančice, Δημοκρατία της Τσεχίας
Οι συμμετέχοντες χώρες ES, GR, RO, HU, TR, UK, BG.CZ

*****
Νορμανδία, Γαλλία

27ης Οκτωβρίου – 05 November2013

Ανταλλαγές Νέων

Ονομασία του έργου: “Οι κυκλοφορίες ζούσαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το χθες στο αύριο”

ΤΟΠΟΣ: Clinchamps sur Orne, Νορμανδία, Γαλλία
– Από Οκτώβριος 27 έως Νοέμβριος 5, 2013
Αριθμός Συμμετεχόντων: 5 +1

FR Νορμανδία 5 +1 (μεταξύ 18 και 25 ετών.)
στη Γαλλία Clinchamps sur Orne από την 27η Οκτώβρη έως 5 του Νοεμβρίου του 2013.

Το θέμα της ανταλλαγής συνδέεται με την 70η επέτειο της Νορμανδίας εκφορτώσεις (D-day), η αρχή της απελευθέρωσης και του πολέμου 1939-1945.
Το θέμα είναι η απελευθέρωση, και πώς οι άνθρωποι εμπειρία σε διάφορες χώρες; Γαλλία (1944), την Ισπανία (τέλος του Φράνκο), τη Λετονία (τέλος της σοβιετικής κατοχής) … Διαφορετικές επισκέψεις, συναντήσεις και εργαστήρια θα επιτρέψουν να μοιραστούν και να ανακαλύψουν τις ιστορίες και το παρόν της κάθε αντίστοιχης χώρας που συμμετέχει στο σχέδιο.

Το “γκράφιτι” θα χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος έκφρασης για να παρουσιάσει όλα όσα έχουν βιώσει κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής.

Η καλλιτεχνική παραγωγή θα πρέπει να εμφανίζεται ως μέρος της 70ης επετείου των εκφορτώσεων Νορμανδία.

Η ανταλλαγή των νεαρών ατόμων λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία Clinchamps sur Orne από την 27η του Οκτωβρίου μέχρι τις 5 Νοεμ του 2013. Διαρκεί 10 ημέρες, συγκεντρώνει 20 νεαρά άτομα και 5 accompanists που προέρχονται από τη Ρουμανία, από την Ελλάδα, από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Το θέμα του έργου είναι «Η απελευθέρωση έζησε στην differents χώρες της Ευρώπης του χθες στο αύριο », μέσα από το πρίσμα των στοιχείων:

– Κοινωνική : Πώς να επανοικοδομήσει την κοινή λογική και συντροφικότητας με ορισμένους πληθυσμούς που ήταν καταπιεσμένοι, είναι στιγματισμένη και σύγκριση; Ποιο όραμα για άλλους σε μια προοπτική συμφιλίωσης, πώς να ξαναχτίσουν με τους θανάτους τους, η οποία κοινωνικές εξελίξεις (δικαίωμα ψήφου, η θέση της γυναίκας …), τα οποία κληρονομιές, τα οποία ουλές, οι οποίες έννοιες στις νέες γενιές;

– Περιβαλλοντικές : Πώς να επανοικοδομήσει την κοινή λογική και συντροφικότητας για κατεστραμμένη και μολυσμένη εδάφη από τοξικά προϊόντα; Πώς να επανοικοδομήσει την ανθυγιεινές, μολυσμένων χώρων, και τα οποία μολύνουν, εγκαταλείφθηκε μετά την απελευθέρωση; Πώς να επανοικοδομήσει όταν η μονάδα της κάθαρσης των συστημάτων νερού καταστράφηκαν; Ποια η γεωργία για το αύριο;

– Οικονομική : Πώς να επανοικοδομήσει την κοινή λογική και συντροφικότητας όταν η οικονομία αποδυναμώνεται και ο πληθυσμός φτωχαίνουμε; Ποια Διακυβέρνηση, που η επιλογή του οικονομικού μοντέλου και η οποία ανάπλασης των εδαφών;

Οι χώρες που εμπλέκονται σε αυτή την ανταλλαγή έχει ζήσει αντίστοιχα εισβολή extern ή εμφυλίου πολέμου. Αυτή η ανταλλαγή θα ήθελαν να συμμετάσχουν:

_ Στο καθήκον της μνήμης για την κατασκευή ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος

_ Σε μια καλύτερη κατανόηση των mecanismes της συμφιλίωσης

_ Να προσδιορίσει στην παρούσα κατάσταση τα πιθανά επιβλαβή στοιχεία για την ανοικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος (παραλαμβάνεται από τον λαϊκισμό, κρίση …)

_ Να προσδιορίσει στην παρούσα κατάσταση τα πιθανά θετικά στοιχεία για την ανοικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος (κοινωνικό δίκτυο, ανταλλαγές …)

Upstream του έργου, κάθε χώρα θα εργαστεί για να συλλέξει έγγραφα, μαρτυρίες, φωτογραφίες, κείμενα, ποιήματα … που αφορούν τα πραγματικά περιστατικά, τα ίχνη και τα αποδεικτικά στοιχεία αυτής της περιόδου μέχρι σήμερα.

Τα εργαλεία differents θα συμβάλει στην διαπολιτισμικής ανταλλαγής, καθώς και την κατασκευή της εφημερίδας. Η graff, το οποίο θα είναι ένα από μέσο έκφρασης, θα γεννήσει μια συλλογική καλλιτεχνική πραγματοποίηση, το οποίο θα εκθέσει σε άλλες ενός τόπου διοργανώνει την 70η επέτειο της αποβίβασης της Νορμανδίας.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων differents, οι νέοι θα συμφιλιώσει την ανακάλυψη, συναντήσεις, αποδεικτικών στοιχείων και η καλλιτεχνική εφαρμόζοντας στην πράξη (συλλογική συνειδητοποίηση της Graff και μιας εφημερίδας, ξενάγηση του μνημείου της Caen και τις παραλίες της αποβίβασης, συναντήσεις με τους τοπικούς πληθυσμούς, αποδείξεις από ένα πρόσωπο που έχει ζήσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, …). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες θα κάνουν graff που με τίτλο «Η απελευθέρωση έζησε στην differents χώρες της Ευρώπης από το χθες στο αύριο», μια εφημερίδα, καθώς και τα εργαλεία επικοινωνίας που επισυνάπτεται. Η graff θα εκθέσει μετά σε άλλο ένα από οργανωτικής χώρα την 70η επέτειο της αποβίβασης της Νορμανδίας στην Κάτω Νορμανδία το 2014. Μετά από αυτό το γεγονός, το graff, τα κινητά, θα εκτεθεί σε differents χώρους της περιοχής (μουσεία, πόλεις, οι στρατηγοί οδηγίες …).

Το έργο αυτό θέλει να φέρει τους νέους να μοιραστούν τις αντίστοιχες ιστορίες τους, να ανακαλύψουν εκείνα των άλλων εταίρων, κάνοντας, με την ανακάλυψη και τον εντοπισμό τους στις differents ευρωπαϊκές χώρες (ξέρετε πώς να είναι, τη μνήμη, των κοινωνικών δεσμών, συνεδριάσεις).

Σε γενικές γραμμές, για την ώρα της αξιολόγησης, για τις διαπολιτισμικές συναντήσεις, στη δυναμική των ομάδων, οι δραστικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν.

Στο τέλος της ανταλλαγής, κάθε αντιπροσωπεία θα αφήσει και πάλι με την εφημερίδα επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, συγκεντρώνοντας κείμενα, φωτογραφίες, στοιχεία και άλλοι … το πιο σημαντικό για τους εκπροσωπούν “Release στο χθες στο αύριο». Ένα αντίγραφο θα πρέπει να καταγράφονται στο κλειδί USB, καθώς και τα εργαλεία της επικοινωνίας, επιτρέποντας την προβολή και μετάδοση σε κάθε εμπλέκονται χώρα.

************************************************** ********** ****************************** *****
Echirolles- Γαλλία
14 έως 19 Οκτ 2013
«Ενίσχυση της κινητικότητας για όλους!”
– 15 to 18 Οκτώβρη 2013 (ημέρες ταξίδια 14 και 19 Οκτώβρη)
TC 4.3 στη Γαλλία

Η ΔΔΕ θα λάβει χώρα στο Echirolles (Rhône-Alps περιοχή) από τις 15 έως 18 Οκτωβρίου 2013 (ημέρες ταξίδια 14 και 19 Οκτώβρη)

και θα είναι για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες θεματικές .

****************************** ******************** ********** *************

ΚΎΠΡΟΣ 15 με 24 Νοέμβριος 2013

” Ο εθελοντισμός για την Ευρώπη “

συνολικά 5 άτομα από κάθε ομάδα συν 1 ηγέτη

Η κύρια εστίαση της ανταλλαγής Νέων θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της εθελοντικής δράσης. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και να διερευνήσει τις δυνατότητες να ενεργήσει προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ζωντανό πολιτισμό. Επίσης, έχουμε ως στόχο να αναπτύξει τις ικανότητες των πολλαπλασιαστών με το σχέδιο, και την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης και τη συμμετοχή των νέων εντός και μέσω του εθελοντισμού έργα με υψηλή επίπτωση στον εθελοντή και της τοπικής κοινότητας. Το κύριο θέμα του έργου είναι η προώθηση του εθελοντισμού για την προστασία των φυσικών. Στόχος μας είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους για να κάνουν κάτι από ασυνήθιστα φυσικά υλικά. Θέλουμε να τους δοθούν κίνητρα για να σκεφτούν έξω από το κουτί και να κάνουν κάτι δημιουργικό και μοναδικό. Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα του διαπολιτισμικού και της μη τυπικής μάθησης, να σχεδιάσει ένα χάρτη των υφιστάμενων στάση απέναντι άτυπης διαπολιτισμικής μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω του διασυνοριακού εθελοντισμού. Θα διερευνήσει επίσης τις αξίες και τις επιπτώσεις της διαπολιτισμικής μη τυπικής εκπαίδευσης και ο εθελοντισμός και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση και την αύξηση της προβολής της διαπολιτισμικής μάθησης και του εθελοντισμού καθώς και να αναπτύξουν νέες πρακτικές. Οι ευκαιρίες της χρήσης Youthpass στη νεολαία σε δραστηριότητες δράσης ως εργαλείο για την αυτο προβληματισμού και αξιολόγησης επίσης θα συζητηθεί. Με την εργασία, τη δημιουργία και συνεργάζονται μεταξύ τους οι συμμετέχοντες μας θα γίνει πιο επίγνωση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη.

Το έργο θα περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες, όπως τονωτικές-Εκπαιδευτικό σεμινάριο – κάνει επαφή, υπαίθριες δραστηριότητες – εργαστήρια – συζητήσεις – εκδρομές στην πόλη – πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ

Δράση 1 – Ανταλλαγές Νέων φέρει σε επαφή ομάδες νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 25 από διαφορετικά υπόβαθρα και από διάφορες χώρες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συναντηθούν, και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα στο πλαίσιο των διαφόρων θεμάτων. Αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη κατανόηση της πολυμορφίας του πολιτισμού, καθώς και για την εκτίμηση της αξίας αυτής της ποικιλομορφίας. Ανταλλαγές Ομίλου στοχεύουν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση έναντι άλλων πολιτισμών ανάμεσα στους νέους και στις τοπικές κοινότητες υποδοχής.

Ομάδα στόχος : νέοι μεταξύ 18-30
Εμείς θα φιλοξενήσει από κάθε χώρα 4 συμμετέχοντες ηλικίας 18-25 + 1 ηγέτης. Έτσι, συνολικά 5 άτομα από κάθε ομάδα.
ημερομηνία Έργου: 15 με 24 Νοέμβριος 2013
μέρος του έργου: Αγρός – Κύπρος

Αριθμός συμμετεχόντων : 40

Έξοδα που καλύπτονται από τους Οργανωτές: 70% της αξίας του εισιτηρίου, 100% τα τρόφιμα και καταλύματα.
Κόστος συμμετοχής: € 30

ΚΎΠΡΟΣ

Δράση 1.3 «Ο ρόλος της Νεολαίας στο Democracy”
Λεμεσός – Cyrpus
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα …

«Ο ρόλος της Νεολαίας στο Democracy”
Σύντομη περιγραφή του έργου

Η δράση «Ο ρόλος της Νεολαίας στο Democracy” υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της ευρωπαϊκής κοινότητας. Μέσω του προγράμματος, που θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους να μάθουν για δημοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν ενεργοί πολίτες σε όλα τα επίπεδα – τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Κύρια ιδέα Ευρωπαϊκής Ένωσης / αξίες, όπως η δημοκρατία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ένταξη, η δικαιοσύνη, η πολιτιστική πολυμορφία – είναι υπό συζήτηση, λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν. Οι δυσκολίες που βιώνουν οι νέοι – οικονομική – η φτώχεια, η ανεργία, το υψηλό κόστος διδάκτρων, κλπ., έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις συνειδήσεις τους. Μέσα από τη δράση στοχεύουμε να μάθουν πώς να κάνουν κριτική ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων και να αποκτήσουν την ικανότητα να εισακούστηκε άποψή μας. Το σχέδιό μας θα αναπτυχθούν στο πνεύμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας, επιτρέποντας τη συγκέντρωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδεών, εμπειριών και μεθοδολογιών. Οι νέοι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν φωνή και ως ενεργοί πολίτες θα αναλάβει δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσα από διάφορα εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συζητήσεις και διαβουλεύσεις που πρόκειται να ανακαλύψει νέους ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων σχετικά με τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και των διαβουλεύσεων θα πρέπει να παρουσιαστεί στο κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την ΜΚΟ Prosvasi στην πόλη της Λεμεσού κατά το μήνα Δεκέμβριο. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 6 ημέρες.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνολικά 28 νέοι από Κύπρος, Ελλάδα και Ρουμανία. Οι μέθοδοι της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια του έργου.

Μια σύντομη περιγραφή του οργανισμού μας:

Prosvasi είναι ένα μη – κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που εργάζονται με άτομα που έχουν socialy εξαιρούνται (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, όλα τα είδη των μειονοτήτων, των φτωχών και των μειονεκτούντων ατόμων). Το όραμά του είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δεν υπάρχει καμία διάκριση? Όπου παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ως εκ τούτου, τα μέλη αυτής της οργάνωσης δεν είναι μόνο οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, αλλά και οι “προνομιούχους”.

Ειδικότερα, οι στόχοι Prosvasi του:

– Για την προώθηση της ομαλής κοινωνικής εγγραφή των αποκλεισμένων

– Για την εξασφάλιση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

– Για την αποφυγή των διακρίσεων κάθε είδους

– Για την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων στην καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό.

Δραστηριότητες:

– Τα προγράμματα αποκατάστασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

– Κέντρο Ημέρας για απενεργοποιεί – Θεατρικό παιχνίδι – Πολιτιστικά Προγράμματα – Εκθέσεις τέχνης – Θεατρικές παραστάσεις – Εκπαιδευτικά προγράμματα – ανταλλαγές νέων – Συμβουλευτική – συζητήσεις Group – Σεμινάρια – Εκδρομές – Εκδρομές – Συνέδρια – Ερευνητικά προγράμματα – Η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.

Στόχοι της δράσης – να υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο, για να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της τοπικής, περιφερειακής, εθνικής κοινότητας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Γλώσσα Εργασίας – English

Αριθμός συμμετεχόντων -, από 16 έως 25.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.