Για δεύτερη χρονιά η PRAXIS συμμετέχει στην υποδοχή των νέων φοιτητών στην πόλη μας που πραγματοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος,ο Δήμος Σερρών και το ΤΕΙ.…