Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 10η Δεκεμβρίου ως Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1950, για να επιστήσει την προσοχή »των λαών…