Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Clean Thess. Οι νέοι καταγράφουν την πόλη.  Clean Thess! Η “Clean Thess!” είναι μια καινοτόμα και συλλογική δράση για την Ελλάδα, ενώ παρόμοια έχει αναπτυχθεί…