ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για έλληνα /ελληνίδα εθελόντρια- EVS

Το πρόγραμμα εθελοντισμού στο Πελένδρι της  Κύπρου (περιοχή Λεμεσού) : 2013-CY-5 «Community VolunteerismCouncil of Pelendri», ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ,  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EVS,  που ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ Φεβρουάριο  2014- ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, στείλτε το cv σας  ΣΤΟ: 

ske.pelendriou@hotmail.com   κα: Άντρη Χαραλάμπους , ή  praxis@praxisgreece.com 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει οικονομικά:

-την μετακίνηση του εθελοντή αεροπορικό εισιτήριο,

-πλήρως την διαμονή,

-πλήρως την διατροφή,

-πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

H εθελοντική υπηρεσία  είναι μέχρι 7 ώρες ημερησίως , πέντε ήμερες την εβδομάδα, και παρέχονται  δυο εργάσιμες μέρες διακοπές τον μήνα.

-Υπάρχει πλήρης και συνεχής Υποστήριξη από τον μέντορα του προγράμματος,

– και,  μηνιαίο έξτρα  pocket money 95 euro

 

Project for hosting a volunteer in 2013-CY-5 «Community Volunteerism Council of Pelendri CYPRUS

Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε μια αγροτική κοινότητα στη Λεμεσό. Η κοινότητα έχει 1.300 μόνιμους κατοίκους, με μια εκτίμηση περίπου 300 νέους. Η κοινότητα καταφέρνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέων, για την ψυχαγωγία, την κοινωνικοποίηση και την προώθηση άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η κοινότητα έχει επαρκή δημόσιων οδικών μεταφορών. Η οργάνωση σε δίκτυο με άλλους τοπικούς φορείς και οργανισμούς της κοινότητας στην περιοχή της Πιτσιλιάς, ως κέντρα νεότητας. Επίσης, ο οργανισμός πληροί τις προδιαγραφές για τα κέντρα αποκατάστασης για τις ευπαθείς ομάδες.

Οι εθελοντές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους στόχους του οργανισμού να σέβονται, την υποστήριξη, και στη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, οι εθελοντές θα είναι μέρος / μέλος της οργάνωσης που θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για τη δρομολόγηση, τη διατροφή και τη διαμονή.

Προτεινόμενες δραστηριότητες για εθελοντές ΕΕΥ: Οι εθελοντές θα πρέπει να τοποθετούνται στα κοινωνικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Κοινότητα Πολυλειτουργικό Κέντρο, όπου οι εθελοντές μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία σε μια σειρά από τρόπους, όπως στη διαχείριση του κέντρου ή εργάζονται με τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τους ανθρώπους των διαφορετικών ομάδων που εξυπηρετούνται από το Πολυλειτουργικό Κοινοτικό Κέντρο.

Οι εθελοντές θα απασχολούνται σε καθημερινή βάση στα προγράμματα που προσφέρονται από το Κέντρο, σε συνεργασία με τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι ή παιδια.

Ο εθελοντής μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαχείριση του Πολυδύναμου Κοινοτικού Κέντρου,   αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

Σε γενικές γραμμές, οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Κύπρος, αλλά και να μάθουν για τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με έμφαση σε εκείνες που λειτουργούν σε αγροτικές περιοχές.

Επίσης, ο στόχος είναι η δικτύωση οργάνωση με άλλες εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν παρόμοια κοινωνικά προγράμματα. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη βοήθεια και τη συνεργασία των εθελοντών.

Προφίλ εθελοντών και διαδικασία επιλογής: Οι εθελοντές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 30 χρονών.

Ένας από τους εθελοντές είναι επιθυμητό να έχει γνώσεις Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. κοινωνική εργασία, Ψυχολογία, κλπ). Καλό θα ήταν να έχει  Εργασιακή εμπειρία με άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένους.

Ένας άλλος από τους εθελοντές θα πρέπει να έχει γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο εθελοντής που θα έχει αυτά τα προσόντα, θα αναλάβει πιο διοικητικό ρόλο στη λειτουργία των κοινωνικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται στο Πολυδύναμο Κοινοτικό Κέντρο.

Οι δεξιότητες των εθελοντών πρέπει να συμμορφώνονται με τον τομέα δραστηριοτήτων του οργανισμού:

– Social intergration and rehabilitation of disabled and elderly people,
– Care, training and education of children anf provision of new employment opportunities to young couples,

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.