Περίληψη: 25 Φεβρουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες - σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της νομοθεσίας που θα δημιουργήσει «Εθελοντές της βοήθειας της ΕΕ» -…