“Βλέποντας και κάνοντας» (Learning by doing) -σχέδιο που αφορά τη νεανική απασχόληση

2014 youthΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στις 11:00’πμ, (στα γραφεία της UNESCO Youth Club of Thessaloniki)

Δηλώσεις συμμετοχής   praxis@praxisgreece.com

Η δράση «Βλέποντας και κάνοντας» είναι μια σημαντική κοινή δραστηριότητα  της ΠΡΑΞΙΣ και THES2014, σε συνεργασία με την UNESCO Youth Club of Thessaloniki. Υλοποιείται σε μια πόλη που το ποσοστό της νεανικής logo praxisανεργίας ανέρχεται στο 60%. Με αυτή τη δράση μπορούμε να προσεγγίσουμε και τους νέους που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης, ειδικά αν η δράση υποστηριχθεί από τα επικοινωνιακά εργαλεία και άλλων ΜΚΟ, αλλα και της Θεσσαλονίκης – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.

Το “Βλέποντας και κάνοντας» (learning by doing)  είναι ένα σχεδιο που αφορά τη νεανική απασχόληση και συγκεκριμένα τη θεματική της κατάρτισης και της εξοικείωσης των νέων με δύσκολα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σχετίζεται ακόμη και με θέματα που οι νέοι θέλουν να ρωτήσουν αλλά διστάζουν, μιας που ο περίγυρος τους  τα γνωρίζουν και τα θεωρούν δεδομένα.

Η πρώτη φάση ξεκινά με μια ημερήσια συμμετοχική κατάρτιση (workshop) νέων, την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στις 11:00’πμ, (στα γραφεία της UNESCO Youth Club of Thessaloniki),   στην οποία  διερευνώνται  τα ερωτήματα που θα ήθελαν να θέσουν οι νέοι και θα δοθούν οι πρώτες απαντήσεις από τους νέους. Παραδείγματα ερωτήσεων: «πώς γίνομαι καλός στις επεξηγήσεις», «τι είναι το tweeter», «πως ηγούμαστε ομάδας», «πως ξεχνάμε λιγότερο», «τι είναι ο εθελοντής», «πως παίρνουμε θετικές αποφάσεις», «πως δουλεύω καλύτερα ως ομάδα», κοκ.

Τα κύρια επικοινωνιακά μέσα που  χρησιμοποιήσει η δράση είναι ιστοσελίδα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (από youtube μέχρι infogram) καθώς και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook)- που είναι η αναφορά για το ευρύ κοινό (popular science report).

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν οι στόχοι της δράσης  είναι μη τυπικές και βασίζονται σε νέες τεχνολογίες (πχ. διαδίκτυο, αφήγηση, βίντεο, κλπ.).  Οι ειδικοί σε θέματα απασχόλησης σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα animation και βίντεο ετοιμάζουν το προπαρασκευαστικό υλικό. Το υλικό αυτό έχει νεανική «γραφή» και έχει χαρακτήρα αναφοράς για το ευρύ κοινό (popular science report).

Η δεύτερη φάση είναι ακριβώς μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και πριν τις τελικές εξετάσεις του πανεπιστημίου. Σε αυτή τη φάση τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί αναρτώνται διαδοχικά για 6 ημέρες σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Τα υλικό παραμένει αναρτημένο σε αυτά τα μέσα, αλλά παράλληλα συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται σε μια ιστοσελίδα, ενώ οι «ιστορίες» που συνοδεύουν τα ερωτήματα παρουσιάζονται και σε ένα σύντομο οδηγό με τη μορφή e-book.

Με αυτή μας την πρωτοβουλία ερχόμαστε σε επαφή με το νεανικό κοινό και προσπαθούμε ως παλιότεροι στο χώρο να μεταφέρουμε αυτή μας την εμπειρία σε άλλους. Και μάλιστα δημιουργούμε τα εργαλεία που είναι πολύ κατανοητά, δημοφιλή και σχεδιασμένα για τη νέα γενιά.

Σας περιμένουμε

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.