Την πολιτισμική πολυμορφία μας, είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας . Είναι μια πηγή ανανέωσης…