*Νέοι και Ευρωπαϊκή Ένωση. Προοπτικές στα σημερινά προβλήματα*

Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2014
Αίθουσα ΚΕΔΙΣ
Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων 2014 σε συνεργασία με την εθελοντική οργάνωση των Σερρών ΠΡΑΞΙΣ, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα οργανώνουν εκδήλωση πληροφόρησης για τους νέους, επικεντρώνοντας στα προβλήματα των νέων και κύρια της νεανικής ανεργίας αλλά και τις νέες πολιτικές που η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει δια των προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 αλλά και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει τα νέα εργαλεία που η Ε.Ε. αναπτύσσει για τους νέους καθώς και να παρουσιαστεί η Θεσσαλονίκη ως καλό παράδειγμα με την υλοποίηση των δράσεων της Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων 2014 που έχει αποσπάσει θετικά σχόλια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως μια εφαρμοσμένη πολιτική παρέμβασης υπέρ των νέων σε τοπικό επίπεδο.

Την εκδήλωση υποστηρίζει το Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης το οποίο θα έχει στο πλαίσιο της εκδήλωσης έκθεση με ενημερωτικό υλικό της Ε. Επιτροπής πάνω στις θεματικές της δράσης.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.