Συμμετοχή στην Ημέρα του AIDS

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS το 2014 είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δύναμη της κοινωνικής αλλαγής να βάλουμε τους ανθρώπους πρώτα και να κλείσει το χάσμα της πρόσβασης.
Tο τέλος της επιδημίας του AIDS μέχρι το 2030 είναι δυνατό, αλλά μόνο με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους ανθρώπους που εφαρμόζουν την πρόληψη, θεραπεία, φροντίδα και υποστήριξη γι αυτούς που μένουν πίσω.
Η γεφύρωση του χάσματος σημαίνει ενδυνάμωση και επιτρέπεις σε όλους τους ανθρώπους, παντού, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται.
Με το κλείσιμο του χάσματος η διάγνωσης του HIV, οι 19 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον ιό HIV-θετική η κατάσταση τους μπορεί να αρχίσει να έχει υποστήριξη.
Με το κλείσιμο του χάσματος της θεραπείας, όλοι οι 35 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV θα έχουν πρόσβαση στη σωτήρια ιατρική.
Με το κλείσιμο του χάσματος όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα για τα παιδιά, όλα τα παιδιά που ζουν με τον ιό HIV θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία, όχι μόνο το 24% των ατόμων που έχουν πρόσβαση σήμερα.
Με το κλείσιμο του χάσματος πρόσβασης, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος της λύσης.
Η γεφύρωση του χάσματος σημαίνει ότι ο τερματισμός της επιδημίας του AIDS μέχρι το 2030 είναι δυνατόν.
H PRAXIS με τους Ευρωπαίους εθελοντές Eranyak Oganova Μαρία Kalasnikowa Pauline Bussi Hector Oliva Bolanios Leonie Sendker Aitor Saez-DÍEZ MEDINA ετοίμασαν μια εκπομπή ευαισθητοποίησης και μια e-campaign μέσα από τα sovial media

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.