Ανταλλαγή Νέων στην Κύπρο

2.
Ημερομηνίες: 20/06/15 – 27/06/15
Τίτλος: “Μαζί για μια καλύτερη Ευρώπη”
Συμμετέχοντες: 8 νέοι, μεταξύ των ηλικιών 15-20, και 2 Ηγέτες
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 140 ευρώ
Συμμετέχουν 6 χώρες (χώρες: Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, ΕΛΛΆΔΑ, Ρουμανία και Γαλλία)
(Από 8 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα, ηλικίας από 15-20 χρονών.
Μαζί Προς καλύτερη Ευρώπη:
“Μαζί Για καλύτερη Ευρώπη” είναι οι ανταλλαγές νέων για την πολιτιστική πολυμορφία, στόχος του οποίου είναι να πάρουν μαζί τους νέους ανθρώπους από διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές και εθνο-φυλετική φόντο και να τους παρέχουν κοινωνικά εργαλεία και τις δεξιότητες του ότι βοηθά να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική ποικιλομορφία τους περιβάλλον, για να μάθετε και να κατανοήσουν τις διαφορές, καθώς και να είναι υπερήφανοι για να εξαιρούν την πολιτιστική και προσωπική τους ταυτότητα, που θα οδηγήσει στην επίτευξη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Σε αυτό το έργο θα συζητήσουμε για τον πολιτισμό, την ηθική, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς από όλες τις ομάδες εταίρους. Θα έχουμε για όλες τις μοναδικές καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαλέξεις, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια και συζητήσεις. Θα κάνουν δραστηριότητες με στόχο τη γνώση της Ευρώπης:. Κουίζ, με βάση χάρτες, αθλητικά παιχνίδια, παρουσιάζοντας παραδοσιακές ιστορίες, εργαστήρια και υπαίθριες δραστηριότητες θα έχουμε μια ξεχωριστή ημέρα για την ανακάλυψη άλλων πολιτισμών για έναν καλύτερο κόσμο.
Το κύριο θέμα της ανταλλαγής μας είναι να ανακαλύψετε πολιτισμούς.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας και θα προωθήσει την εθελοντισμού
Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα του διαπολιτισμικού και μη-τυπικής μάθησης, να σχεδιάσετε ένα χάρτη της υπάρχουσας νοοτροπίας προς τη μη τυπική διαπολιτισμική μάθηση, όπως επιτυγχάνεται μέσω διασυνοριακού εθελοντισμού.
Θα καθώς και να διερευνήσει τις αξίες και τις επιπτώσεις της διαπολιτισμικής μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού και να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση και την αύξηση της προβολής της διαπολιτισμικής μάθησης και του εθελοντισμού, καθώς και την ανάπτυξη νέων πρακτικών.
Οι ευκαιρίες του, χρησιμοποιώντας Youthpass στο ERASMUS + δραστηριότητες ως εργαλείο για την αυτο-αντανάκλαση και η αξιολόγηση θα συζητηθεί επίσης.
Με εργασίας, τη δημιουργία και τη συνεργασία μαζί τους συμμετέχοντες μας θα γίνει πιο επίγνωση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση: praxis@praxisgreece.com

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.