Νέα δεδομένα για τη ζημία που προκαλείται από ασθένειες προερχόμενες από τρόφιμα υπογραμμίζουν τις παγκόσμιες απειλές που προέρχονται από μη ασφαλή τρόφιμα, καθώς και…