2015 : Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων (καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης) σε χώρες της ΕΕ.

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα εγκεκριμένα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων μέσω της ΠΡΑΞΙΣ?
Να αποκτήσετε μια Ευρωπαϊκή εμπειρία να σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διασκεδαστική.
Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα των Νέων σε όλη την Ευρώπη και επιδοτούνται από το πρόγραμμα “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προγράμματα, τα οποία έχουν συνήθως συγκεκριμένη θεματολογία, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση κ.α., έχουν διάρκεια από 5 έως 21 ημέρες και σε αυτά συμμετέχουν Νέοι και Νέες (20 έως 60 ανάλογα με το πρόγραμμα) από 4-10 διαφορετικές χώρες.
Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά, των οποίων απαιτείται μια βασική γνώση.
Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής, όπως σεμινάρια, workshops , intercultural games , simulation debates, performances, discussions, team buildings activities κ.α.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τις περισσότερες φορές και εισιτήρια καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα (Travel costs – according to the rules of the «Erasmus+» programme based on distance calculation. It is mandatory that you complete the Mobility Tool+ at the end of the exchange as well, in order to be reimbursed.-) , και αναλόγως του προγράμματος, υπάρχει και μια μικρή participation fee.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε ένα από τα παρακάτω εγκεκριμένα projects στειλτε εμαιλ praxis@praxisgreece.com

1. Youth Exchange project, in Hungary ,
Dates: 10 – 27 July 2015
Participants : 5 participants (16-30 years old) and 1 Leader
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ.
Place: KÉMES, Hungary
Title of the project: « veLOve»
Συμμετέχουν 11 countries (Spain, Portugal, Hungary, Greece, Germany, Poland, Romania, Croatia, Italy, Slovenia, Latvia)
Από 5 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας από 16-30 χρονών.
PROJECT DESCRIPTION :«VeLOve»
youth exchange project will be the 6th huge project. The topic of the 2015 summer camp is:
BICYCLE, sustainable lifestyle, sport activities. Different workshops will be organised
around the bikes: recycling – build up sculptures with bike parts, learn how to repair bike, pimp your bike with national colours, involve the locals from neighbourvillages. Film about using bikes in the area, document the activities with analogue technic. Local inhabitants use their bikes every day as transporting. Participants are going to live in a camp as locals, and have the rural feeling through biking.
In between we are going to focus on EU, discuss about the situation of the cyclers in each country, how developed is this sustainable transporting.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

2. Youth Exchange project στην Κύπρο
Dates: 20/06/15 – 27/06/15
Title: “Together Towards a Better Europe”
Participants: 8 youngsters, between the ages of 15-20, and 2 Leaders
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 140 ευρώ
Συμμετέχουν 6 χώρες, (countries :Cyprus, UK, ITALY, GREECE, ROMANIA, FRANCE)
(Από 8 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας από 15-20 χρονών.
Together Towards better Europe:
“Together Towards better Europe” is a youth exchange on cultural diversity whose aim is to get together young people from various social, cultural and ethno-racial background and provide them with social tools and skills by that helping them to raise the awareness for their cultural diverse surroundings, to find out and understand the differences as well as to be proud to except their cultural and personal identity that will lead to achieving personal, social and professional development. In this project we will discuss about the culture, the ethics, the education system, the music, the traditional dances of all the partner groups. We will have lectures, team games, workshops and discussion about all the unique cultures that are included under Europe . We are going to make activities with the aim of knowing Europe : quiz, building maps, sport games, presenting traditional histories, workshops and outdoor activities. We will have a special day about Discovering Other Cultures For A Better World.
The main topic of our exchange is discovering cultures.
During the project we will try to build bridges between the European Youth and we will promote the volunteering
The participants will deepen their knowledge on the subject of intercultural and non-formal learning, draw a map of existing attitudes towards non-formal intercultural learning as achieved through cross-border volunteering.
They will as well explore the values and impact of intercultural non formal learning and volunteering and share best practices of promoting and increasing visibility of intercultural learning and volunteering as well as develop new practices.
The opportunities of using Youthpass in ERASMUS+ activities as a tool for self-reflection and evaluation will also be discussed.
By working, creating and cooperating together our participants will become more aware of cultural diversity in Europe.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

3. Training Course στην Τσεχία “ LET’S PLAY”
Dates: 31th May – 7th June 2015,
2 youth workers per country / from 10 different countries. ( Czech republic, Spain, Lithuania, Italy, Slovakia, Belgium, Romania, Hungary, Greece, Poland and Turkey).
Project Let’s play is going to be a combined mobility of youth workers and young people and it is focused on key competencies development through different kinds of games
a training course for youth workers to teach them how to use games in soft skills development and then we would like to organize youth exchange for presenting typical games of participant countries. Youth workers will have the opportunity to use the experience they get in training course then in praxis with youth in the youth exchange.
Main objectives of the project is to show youth workers how to use games principles for naming and developing youth key competencies. We also want to enable young people to present typical games of their countries to other participants.
Other objectives:
-Present current games trendy activities to youth workers.
-Explain the concept of key competencies, especially of soft skills, to youth workers.
-To teach them how to build a game programme for particular soft skills development.
-To show them how to lead reflexions of game programmes.
-To arrange a space for using the expeience from a training course in the youth exchange.
-To create a space for young people for exchange of typical games from their countries.
-To organize a public event to present the most succesful games.
§ Programme:
Ø Theoretical parts: youth work methods, trends in games, using games for key competencies development, key competencies, building a game programme
Ø Practical part: each day is going to be focused on a particular competence: comunication, cooperation, solving problems, presentation etc. Partcipants will try different kind of games: board games, outdoor games, non-conventional games and they will learn in praxi show they develop the competencies. They will identify them in following reflexions.
Ø We will also make a small preparation for the youth exchange.
More info and application : praxis@praxisgreece.com


4. Youth Exchange project στην Τσεχία

Dates: 6th – 13th September,
Participants: 4 young people + 1 group leader.
We have been working with youth, especially with youth with less opportunities, for many years. Our experience showed us that most of them have no idea about their future life or future job and they can’t say what are they good at. They have to memorize many information in our schools but they don’t learn how to live their lives, how to be with other people and how to use their strong points. They don’t find the education useful and have quite a strong opposition to any kind of education. On the other side we have an experience that young people love playing games. Through the project we would like to use the strenght of non-formal education and use games for key competencies identification and development.
§ Programme:
Every day two countries will prepare game programme for other participants. Games will also be focused on soft skills development – there will always be a reflexion after each part of the programme. At the end of the day we will organize the evaluation and choose the best game of each country. These games will be presented in a public game event in Ostrava at the end of the exchange.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.