Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα (EMD) δημιουργήθηκε επίσημα στις 20 Μαΐου 2008, όταν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Hans-Gert Pöttering, πρόεδρος του Συμβουλίου…