2015 : Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων (καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης) σε χώρες της ΕΕ.

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα εγκεκριμένα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων μέσω της ΠΡΑΞΙΣ? Να αποκτήσετε μια Ευρωπαϊκή εμπειρία να σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διασκεδαστική. Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα των Νέων σε όλη την Ευρώπη και επιδοτούνται από το πρόγραμμα “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης..
Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής, όπως σεμινάρια, workshops , intercultural games , simulation debates, performances, discussions, team buildings activities κ.α.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τις περισσότερες φορές και εισιτήρια καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα (Travel costs – according to the rules of the «Erasmus+» programme based on distance calculation. It is mandatory that you complete the Mobility Tool+ at the end of the exchange as well, in order to be reimbursed.-), και αναλόγως του προγράμματος, υπάρχει και μια μικρή participation fee.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε ένα από τα παρακάτω εγκεκριμένα projects στείλτε εμαιλ praxis@praxisgreece.com

Germany – 21-28/8/2015 – Youth Exchange project (YE)
Tittle of the project: “Living in Pluralism

Συμμετέχουν οι χώρες: Estonia, Greece, Croatia, Hungarυ , Poland , Portugal, Turkey, Germany
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ
Place: Wolmirstedt- Germany
Από 5 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας από 16-25 χρονών
More info and application: praxis@praxisgreece.com

ITALY 10-17 August 2015 Youth Exchange project (YE)
Tittle of the project: “Taste of life” Y.E.

Place : Pomponesco , Italy and surrounding areas
7 days of Activity, 30 participants, aged 18 – 25, from 5 countries. Από 5 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ
More info and application : praxis@praxisgreece.com

Czech Republic Youth Exchange
Dates: 6th – 13th September,

Participants: Από 4 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας άνω των 18 από χρονών
Place: Ostrava region, Czech Republic
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

FINLAND 10 – 17.10.2015 Training Course (TC)
Tittle of the project: “ABC of a Citizen of Europe -Act, Belong and Care”
Place : Lapua

Συμμετέχουν οι χώρες: Finland ,Estonia, Greece, Germany, Spain, Italy, Hungary, Poland, Bulgaria .
One (1) participant άνω των 18 χρονών
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 360 ευρώ
More info and application: praxis@praxisgreece.com

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.