Διεθνής Ημέρα της Φιλίας στο Rodonfm από τους εθελοντές, 12 ώρες μουσική

Η Διεθνής Ημέρα της Φιλίας είχε ανακηρυχθεί το 2011 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την ιδέα ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, πολιτισμών και των ατόμων μπορεί να εμπνεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και να χτίσουν γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων.

Το ψήφισμα (A / RES / 65/275), δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων ανθρώπων, ως μελλοντικοί ηγέτες, σε κοινοτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαφορετικές κουλτούρες και την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Η Ημέρα αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη των σκοπών και των στόχων της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης για τον Πολιτισμό της Ειρήνης και της Διεθνούς Δεκαετίας για έναν Πολιτισμό της Ειρήνης και της Μη Βίας για τα Παιδιά του Κόσμου (2001-2010) .

Για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας ο ΟΗΕ ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, την αλληλεγγύη, την αμοιβαία κατανόηση και τη συμφιλίωση.

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.