Ρουμανία Ανταλλαγή Νέων, 9- 21 Αυγούστου, 2015

Αναζητούμε δυο νέους, κορίτσια ή αγόρια, κάτω των 18 χρονών για την συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ρουμανία
Ρουμανία Ανταλλαγή Νέων, 9- 21 Αυγούστου, 2015
Ημερομηνίες: 9- 21 του Αυγούστου 2015
Τίτλος: «Φιλική προς το περιβάλλον Φωτογράφοι”
Συμμετέχουν οι χώρες: Ρουμανία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.
Συμμετέχοντες: 2 συμμετέχοντες κατω των 18 χρονών
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται εξ ολοκλήρου. Θα μεταβούν με λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη.
Οι στόχοι του έργου είναι:
– Την απόκτηση από τους 60 νέους συμμετέχοντες των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στον τομέα φωτογραφία, η οποία θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, μεταξύ άλλων και για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
-Για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για τα 60 συμμετέχοντες, το οποίο θα βοηθήσει στην κατανόηση άλλων πολιτισμών και να γνωρίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες
-ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ικανότητας των οργανισμών-εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.
– Δοκιμή και την εφαρμογή μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης που θα αναπτύξουν τις δημιουργικές συμπεριφορές μεταξύ των συμμετεχόντων
– Αλλαγή των ορθών πρακτικών μεταξύ των ηγετών της νεολαίας και των οργανώσεων εταίρων σχετικά με την εργασία των νέων.
-στη διασφάλιση της αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του έργου, με την έκδοση του πιστοποιητικού Youthpass.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το έργο θα πρέπει να μαθαίνουν από την ανακάλυψη και χρήση μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως: ενεργοποιητές, παγοθραυστικών παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον
παιχνίδια, εργαστήρια φωτογραφίας, κινηματογραφικά εργαστήρια, συζητήσεις, δομημένο διάλογο, κυνήγι θησαυρού,
flash mob, οδός κινούμενα σχέδια, φιλμ και φωτογραφία-φωνή φωνή.
Οι 60 νέους συμμετέχοντες στο έργο είναι από: Ρουμανία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.
Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση: praxis@praxisgreece.com

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.