Αναζητούμε δυο νέους, κορίτσια ή αγόρια, κάτω των 18 χρονών για την συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ρουμανία Ρουμανία Ανταλλαγή Νέων, 9- 21…