Για το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων, στην Ρουμανία 9- 21 Αυγούστου, 2015 υπάρχει ακόμη μια κενή θέση για συμμέτοχη νέου/ας κάτω των 18 χρονών.

JULY 24, 2015 — POSTED IN NEWS, YOUTH EXCHANGE
Αναζητούμε έναν ή μια αγόρι ή κορίτσι, από 15 έως και 18 χρονών για την συμμετοχή του/της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην Ρουμανία από 9 εως 21 Αυγουστου 2015
Τίτλος προγράμματος : «“ECO FRIENDLY PHOTOGRAPHERS”
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται εξ ολοκλήρου. Θα μεταβούν με λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη και το κόστος μετακίνησης με το οποίο επιβαρύνεται ο συμμετέχων/ουσα είναι 20 ευρώ.
Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος συνολικά 60 νέοι & νέες συμμετέχοντες στο έργο είναι από: Ρουμανία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.
Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση: praxis@praxisgreece.com

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.