Αναζητούμε νέους & νέες από 18 έως και 25χρονών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην ITALIA
ITALY -Youth Exchange project
Time period: ending of October/beginning of November 2015
Tittle of the project: “Taste of life”
Place : Pomponesco , Italy and surrounding areas
7 days of Activity, 30 participants, aged 18 – 25, from 5 countries.
Από 6 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%.
Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ
More info and application : praxis@praxisgreece.com
Αναζητούμε νέους & νέες από 17 έως και 25χρονών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 25th October 2015 to the 1st November 2015
Deadline for applications 15th of September.

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved