Αναζητούμε νέους & νέες από 17 έως και 25χρονών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 25th October 2015 to the 1st November 2015
Deadline for applications 2nd of September.

PT Cartaxo, Portugal, 25th October 2015 to the 1st November – Youth Exchange project
Tittle of the project: "Once Upon a Time there was something called Europe..."
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 270 ευρώ
Place: Cartaxo, Portugal
Στο πρόγραμμα αυτό, λαμβάνουν μέρος 5 ευρωπαϊκές χώρες από 4 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας από 17-25 χρονών και ο leader κάτω των 35 χρονών.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
More info and application: praxis@praxisgreece.com

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved