Αναζητούμε νέους & νέες από 18 έως και 25 χρονών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην Napoli – Italia από 3 έως 10 Δεκεμβρίου , με θέμα ¨ «Teach me your dance»

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ
Συμμετέχουν 5 ευρωπαϊκές χώρες ,Από 6 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα ,
Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσω των λαϊκών & παραδοσιακών χορών της κάθε χώρας και της ιστορίας αυτών , η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
Τριάντα (30 ) νέοι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Λετονία, πρόθυμοι να διδάξουν και να μάθουν χαρακτηριστικούς χοροί από τις άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια των 8 ημερών, συνδυάζοντας όλα τα είδη των ευρωπαϊκών χορών το στυλ και τις κινήσεις.

Το έργο «Δίδαξε με, το χορό σας!" Αντιπροσωπεύει μια πρωτοβουλία των νέων κατοίκων της περιοχής, εθελοντές και μέλη της οργάνωσής μας, ότι μαζί με την υπεύθυνη του συλλόγου και τους άλλους εταίρους, είναι πρόθυμοι να προωθήσουν παραδοσιακών χορών ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης.
Σε μας τοπική κοινότητα, καθώς και στις χώρες εταίρους μας, έχουμε προσδιορίσει σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά την προβολή και προώθηση των παραδοσιακών χορών σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τη μουντζούρα σε μη-λεκτική επικοινωνία και η σύγχυση των αξιών, των παραδόσεων και της πολιτιστικής ταυτότητας.
Οι δραστηριότητες θα βασίζονται σε μια μη τυπικής μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων:. Brainstorming, ενεργοποιητές, ομαδική εργασία, συζητήσεις, ανοιχτές συζητήσεις, παιχνίδια προσομοίωσης, η διαπολιτισμική στιγμές, δημιουργικά εργαστήρια και διαδραστικές παρουσιάσεις 30 νέοι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Λετονία , πρόθυμοι να διδάξουν και να μάθουν χαρακτηριστικοί χοροί από τις άλλες χώρες, θα αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια των 8 ημερών δραστηριότητας, φτάνοντας ως κύριο αποτέλεσμα μιας «ευρωπαϊκής Dance", που συνδυάζουν διαφορετικά στυλ χορού και κινήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση: praxis@praxisgreece.com

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved