Αναζητούμε νέους & νέες από 18 έως και 25 χρονών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην Napoli – Italia από 3 έως…