Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην Napoli – Italia από 2 έως 11 Δεκεμβρίου , με θέμα ¨ «Teach me your dance»

Αναζητούμε 2 νέους & νέες από 15 έως και 25χρονών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στην Napoli – Italia από 2 έως 11 Δεκεμβρίου , με θέμα ¨ «Teach me your dance»
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τα εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ
Συμμετέχουν 5 ευρωπαϊκές χώρες ,Από 6 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα ,
Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσω των λαϊκών & παραδοσιακών χορών της κάθε χώρας και της ιστορίας αυτών , η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
Τριάντα (30 ) νέοι από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Λετονία, πρόθυμοι να διδάξουν και να μάθουν χαρακτηριστικούς χοροί από τις άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια των 8 ημερών, συνδυάζοντας όλα τα είδη των ευρωπαϊκών χορών το στυλ και τις κινήσεις.
More info and application: praxis@praxisgreece.com

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved