Ημέρα Μεταναστών

Τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να υποστηρίξουν την Διεθνή Ημέρα για τους Μετανάστες, μέσω της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των μεταναστών, καθώς και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και το σχεδιασμό των δράσεων για την εξασφάλιση της προστασίας τους.

Η ΠΡΑΞΙΣ ,ο Όμιλος Σερρών για UNESCO ,ο Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΚΟΣ,συμμετέχει με την προώθηση του μηνύματος μέσα από τα facebook των και ta κοινωνικά δίκτυα και με την παρουσίαση της ημέρας στο www.rodonfm.net
Οι εθελοντές της ΠΡΑΞΙΣ θα παρουσιάσουν την συμμετοχή της δράσης μας στην Ειδομένη στο 5ο Γυμνάσιο Σερρών

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.