Μήνυμα από Ιρίνα Μπόκοβα, Γενική Διευθύντρια της UNESCO Ο σεβασμός των δικαιωμάτων δεν είναι μια αφηρημένη δέσμευση κατοχυρώνεται σε ένα χάρτη, αυτό είναι μια…