Αναζητούμε 2 νέους 18-30 ετών, από Ελλάδα, για την συμμετοχή τους σε training στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS +

Πρόσκληση για συμμετοχή 2 νέων από Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης στη Εσθονία, που θα υλοποιηθεί από τις 12 έως τις 19 Απριλίου στο TARTU της Εσθονίας με θέμα “Change Places, Change Lives”- A training course about How to work with Migration topic and International Mobility for young People .
Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τη διαμονή και τη διατροφή των συμμετεχόντων
ενώ επιστρέφονται και έως 275 ευρώ από τα έξοδα ταξιδίου.
Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει μπορεί να στείλει μήνυμα στο praxis@praxisgreece.com όσο πιο σύντομα γίνεται, (το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου), αναφέροντας στον τίτλο του e-mail : «Estonia»
Συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες είναι: Estonia, Italy, Austria, Finland, Bulgaria, Denmark, Czech Republic, Hungary, Spain, Romania, Greece and Germany.

Training Course in TARTU ESTONIA 12-19/4/2016
TUESDAY 12TH APRIL (ARRIVAL DAY) – TUESDAY 19TH APRIL (DEPARTURE DAY) 2016
A training course about How to work with Migration topic and International Mobility for young People

Training Course “Change Places, Change Lives” , 27 participants that will take part at the training.
There will be 2 participants per country from Estonia, Italy, Austria, Finland, Bulgaria, Denmark, Czech Republic, Hungary, Spain, Romania, Greece and Germany.

“Change places, change lives” is a training course designed to explain and develop deeper understanding about migration in nowadays world. Migration is a crucial interest to young people whether they come from countries affected by in-migration and those suffering the consequences (and reaping benefits) of emigration.
Knowledge of migration processes, the causes and consequences of migration and rights of young migrants are relevant to young people’s needs particularly if they are likely to become migrants or participants of mobility schemes or if their home communities are affected by migration.
Competences in addressing migration in youth work are essential for building community cohesion in those countries.
The main aim of the training course is to develop youth workers/leaders competences in the field of migration to give them proper tools and methods to help young people to adapt with the situation of high migration level in all its aspects.
The objectives below make this aim more specific:
 Development of a more tolerant, inclusive and egalitarian society;
 Support the reflection among participants on the different dimensions of migration and mobility;
 Exchange of good practice in the field of youth related to international migration, mobility and its influence on young people in the EU and in the partner countries and the opportunities arising;
 Training of youth workers to better address problems and opportunities arising from migration, together with the local youth and migrants;
 Transfer and development of knowledge of European mobility programs in youth worker;
 Promotion of European cooperation between NGOs that are in contact with migration and youth mobility;
 Development of new initiatives in the field of youth and mobility within Erasmus+ to give migrants and local youth the same opportunities.
Board, lodging and programme costs will be provided and paid 100% by grant from the Estonian Erasmus+ N.A.
The project covers the travel costs till 275 euro
There is a participation fee of 25 euros for participant

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.