Αξιολόγηση του “Change places, change lives”

Αξιολόγηση του “Change places, change lives”
ESTHONIA , Tartu, 12-19/4/2016

Η εμπειρία του βιωματικού σεμιναρίου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαδραστική, ξεχωριστή και παρακινητική.
Γνωριστήκαμε με άτομα από περισσότερες από 10 χώρες, με τα περισσότερα από τα οποία διατηρούμε ακόμα επαφή. Με αυτά τα άτομα, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για να αποφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα του σεμιναρίου. Η συνεργασία αυτή, αλλά και η ώρες που περνούσαμε μαζί μέσα στην εβδομάδα, μου έμαθαν πως σε κάθε χώρα οι άνθρωποι, αν και με διαφορετικές στάσεις και κουλτούρες, δεν παύουν να είναι ίδιοι κι ίσοι.
Το περιβάλλον που είχαν δημιουργήσει για εμάς οι υπεύθυνοι του προγράμματος και τα άτομα από την οικοδέσποινα χώρα, ήταν απόλυτα φιλικό και βοηθούσε στο να γνωρίσουμε καλά τον τόπο υποδοχής μας, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους και τις κουλτούρες που μας περιέβαλαν.
Κάποια από τα σημαντικότερα πράγματα που έμαθα μέσω αυτού του βιωματικού σεμιναρίου είναι η κατάσταση του μεταναστευτικού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι απόψεις των ανθρώπων για την εκάστοτε κατάσταση, αλλά και διάφοροι οργανισμοί που υπάρχουν για το μεταναστευτικό.
Πιστεύω πως θα συμμετείχα ξανά σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εάν μου δινόταν η ευκαιρία, καθώς η αίσθηση του “μετέχω”, μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων που κάνουμε, είναι έντονη και κάνει τον καθένα από εμάς να αισθάνεται ότι προσφέρει όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο σκοπό του προγράμματος, γενικά.
Τέλος, θεωρώ ότι οι νέοι θα έπρεπε να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερο σε τέτοιου είδους προγράμματα, διότι μέσω αυτών αποκομίζουν νέες γνώσεις για το θέμα που πραγματεύεται το εκάστοτε σεμινάριο, αλλά και γνωρίζουν τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες διαφόρων χωρών, διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους και διαμορφώνοντας τη δική τους προσωπική άποψη για τις άλλες χώρες.

Κατεχαλίδου Δάφνη

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.