Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα. Η ΠΡΑΞΙΣ στις καλές πρακτικές.

https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/best-practice-beispiele-griechischer-jugend-ngos-fuer-lokale-entwicklungsplaene/

Babis Papaioannou 04. Juli 2016

Best Practice-Beispiele griechischer Jugend-NGOs für lokale Entwicklungspläne

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved