Συμμετοχή στην Code week 2016 και η Σέρρες

code-week-aspnet

Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο που έχει πληγεί από την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, στην  επικοινωνία, στην οικονομία έχει αλλάξει δραματικά. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις γρήγορες αλλαγές και να  ευεσθητοποιηθουμε τον  κόσμο γύρω μας, χρειαζόμαστε όχι μόνο να αναπτύξουμε  την γνώση μας, για το πώς λειτουργεί η τεχνολογία, αλλά και να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες, που θα μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε  στη ζωή, σε αυτή τη νέα εποχή .
Μαθαίνοντας κώδικα, βοηθάμε στην εξέλιξη  για το πώς λειτουργούν τα πράγματα,  διερευνούμε  τις ιδέες και κάνουμε πράγματα, τόσο για την εργασία όσο και το παιχνίδι. Τι περισσότερο θα μας βοηθήσει από το  να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητά μας και να εργαστούμε από κοινού με τους θαυμάσιους ανθρώπους τόσο κοντά μας και σε όλο τον κόσμο.
Για 4η χρονιά ο Ομιλος Σερρών για UNESCΟ,η ομάδα νέων για UNESCO  η ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχουν  με τα σχολεία ASPnet for UNESCO στο πλαίσιο της ένταξης της πόλης των Σερρών στις πόλις τις Μάθησης της UNESCO Life Long Learning και ξεκινούν τα μαθήματα με τους πρόσφυγες των Σερρών

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.